“Markanter gunt iedereen een eerlijke kans op passend werk"

Wat doen wij?

Markanter is een montage- en assemblage-bedrijf aan de Skagerrakstraat in Zutphen. Wij monteren en assembleren allerhande elektronica-gerelateerde producten en halffabricaten.

Ten behoeve van onze opdrachtgevers knippen en strippen onze medewerkers bijvoorbeeld draad, al of niet voorzien van een connector. Ook monteren wij voedingskastjes, bestucken we printplaten, doen we soldeerwerk en assembleren we schakelkastjes en accu- of batterijpacks in veel verschillende variaties.

Maatschappelijk betrokken

Ons MVO-beleid richt zich op het vergroten van de arbeidsparticipatie en sociale innovatie. Wij zetten mensen en middelen zo slim mogelijk in om de productiviteit en kwaliteit te verhogen.

Door de samenstelling van de werkvloer en de achtergronden van onze medewerkers zijn we zeer maatschappelijk betrokken. Een baan hebben is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Plezier in het werk speelt een belangrijke rol bij onze bedrijfsvoering. Dat neemt niet weg dat we gewoon een commerciële, resultaat gerichte BV zijn.

Wie zijn wij?

Remco Kanters heeft in 2013 Markanter opgericht, ontstaan vanuit een samenwerking tussen Repower en de afdeling Elektronica van de sociale werkvoorziening Delta in Zutphen.

Deze samenvoeging werd ingegeven als gevolg van de invoering van de Participatiewet. Hetgeen inhield dat medewerkers met een zgn SW-indicatie voortaan gedetacheerd moesten worden naar het reguliere bedrijfsleven. In nauw overleg met Delta is toen de hele afdeling met 8 medewerkers overgenomen en verzelfstandigd.

Onze mensen
Fjords

Remco

Fjords

Jan

Fjords

Cor

Fjords

Dick

Fjords

Raymond

Fjords

Jos

Fjords

Ronald

Fjords

Mirjam

Fjords

Hussein

Fjords

Maria

Fjords

Jeroen