Wie zijn wij?

Sinds 2013 is markanter actief met montage en assemblage van allerhande elektronica gerelateerde producten en halffabricaten die wij voor onze diverse opdrachtgevers samenstellen.

Denk Hierbij aan het aan het knippen van en strippen van draad, al of niet voorzien van een connector. Het monteren van schakel- cq voedingskastjes, bestucken van printplaten, soldeerwerk, assamblage van accu- of batterijpacks en evenzoveel varianten. etc. etc.


MVO

Het MVO-beleid van Markanter richt zich op het vergroten van de arbeidsparticipatie en sociale innovatie. Het bedrijf zet mensen en middelen zo slim mogelijk in om de productiviteit en kwaliteit te verhogen.

Markanter is zeker gèèn sociale werkplaats maar wij gunnen iedereen een eerlijke kans op passend werk. Wij zijn van mening dat het optimaal benutten van de talenten van medewerkers een win-win situatie is. Medewerkers krijgen de kans om zich te ontplooien, waarbij we uiteraard het bedrijfsresultaat niet uit het oog verliezen.

Hoe is Markanter ontstaan?

Markanter is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Repower en de afdeling elektronica van het voormalige sw-bedrijf Delta in Zutphen.

Remco Kanters van Repower werkte destijds al nauw samen met Delta totdat onder invloed van de participatiewet iedereen met een sw-indicatie gedetacheerd moest gaan worden met als doel het opheffen van het sw-bedrijf. In nauw overleg met Delta is toen de hele afdeling met 8 medewerkers overgenomen en verzelfstandigd.


Onze mensen

Laatste nieuws

Businesspartner Go Ahead Eagles

Onderstaande bericht is in Februari 2020 gepubliceerd door de Go Ahead Eagles Business Club:

Groene lintjes 2013 uitgereikt!

Zaterdag 15 juni werden -in een prachtige gewelvenkelder in Zutphen- de Groene Lintjes 2013 uitgereikt.

Nominatie GroenLintje 2013

Markanter is genomineerd voor GroenLintje 2013 GroenLinks maakt zich sterk voor een groene en sociale